Portable Filling Machine

เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ

น้ำหนักเบา กะทัดรัด ให้ความเที่ยงตรง และความละเอียดสูง
การบำรุงรักษาและทำความสะอาดง่าย สามารถเปลี่ยนปริมาตรการบรรจุได้สะดวกรวดเร็ว
ใช้ระบบลมอย่างเดียวโดยไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ถูกสุขอนามัย เพราะส่วนที่สัมผัสผลิตภัณฑ์เป็นสแตนเลส 316 และเทปล่อน
การออกแบบเน้นที่สามารถตั้งทำงานบนโต๊ะ กระบอกลมและส่วนประกอบ บรรจุในกระบอกสแตนเลส 316
เน้นถึงความปลอดภัย มีปุ่มฉุกเฉิน ไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ใช้ระบบลมจากประเทศอิตาลี และญี่ปุ่น มีความดันแรงลมสูง 6 บาร์
ใช้ได้หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืด เช่น ครีม, โลชั่น, มายองเนส

SUNRISE-5P, SUNRISE-5PA

ช่วงการบรรจุ 5 มล. – 50 มล.
Contact

SUNRISE-50P, SUNRISE-50PA

ช่วงการบรรจุ 50 มล. – 500 มล.
Contact